Mặt bằng cho thuê Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai


Mặt bằng cho thuê tại Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai giá 7 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Vĩnh hưng 80m2

02/07/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai giá 13.5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Hoàng Mai 120m²

01/07/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai giá 7 triệu/th

Cửa hàng vĩnh hưng 80m2

28/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai giá 289 triệu/th

Cho thuê mặt bằng 120m2 tại Vĩnh Hưng - Hoàng Mai

12/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai giá 7 triệu/th

Cho Thuê Sang Nhượng Cửa Hàng Phố Vĩnh Hưng

10/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai giá 3 triệu/th

CHO THUÊ CHUNG CỬA HÀNG

08/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai giá 3 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Hoàng Mai 20m²

27/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai giá 9 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Hoàng Mai 100m²

18/05/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ