Mặt bằng cho thuê Đường Trương Định Quận Hoàng Mai


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trương Định Quận Hoàng Mai giá 3 triệu/th

Cho thuê mặt bằng kinh doanh

27/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trương Định Quận Hoàng Mai giá 3.5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Hoàng Mai 20m²

04/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trương Định Quận Hoàng Mai giá 9.5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Hoàng Mai 28m²

08/11/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trương Định Quận Hoàng Mai giá 13 triệu/th

CHO THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG BỜ SÔNG 521TRƯƠNG ĐỊNH

13/10/2018

13 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Trương Định Quận Hoàng Mai giá 40 triệu/th

Cho thuê văn phòng

14/09/2018

40 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Trương Định Quận Hoàng Mai giá 9 triệu/th

Cho thuê sang nhượng mặt bằng kinh doanh

25/08/2018

9 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Trương Định Quận Hoàng Mai giá 10 triệu/th

Cho thuê nhà mặt đường 60m2

21/05/2018

10 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ