Mặt bằng cho thuê Đường Tây Trà Quận Hoàng Mai


Mặt bằng cho thuê tại Đường Tây Trà Quận Hoàng Mai giá 12.5 triệu/th

Văn phòng kết hợp Kho Tây Trà Quận Hoàng Mai 150m²

04/11/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ