Mặt bằng cho thuê Đường Tam Trinh Quận Hoàng Mai


Mặt bằng cho thuê tại Đường Tam Trinh Quận Hoàng Mai giá 4 triệu/th

Cho thuê mặt bằng rửa xe

20/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Tam Trinh Quận Hoàng Mai giá 15 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Hoàng Mai 120m²

28/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Tam Trinh Quận Hoàng Mai giá 15 triệu/th

Cho thuê nhà chính chủ mặt đường Tam trinh

27/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Tam Trinh Quận Hoàng Mai giá 30 triệu/th

Cho thuê nhà và kho xưởng 250 mặt đường tam trinh

21/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Tam Trinh Quận Hoàng Mai giá 5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Hoàng Mai 24m²

07/05/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ