Mặt bằng cho thuê Đường Bùi Xương Trạch Quận Hoàng Mai


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Xương Trạch Quận Hoàng Mai giá 14 triệu/th

CHO THUÊ KHI XƯỞNG, MẶT BẰNG KINH DOANH

10/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Xương Trạch Quận Hoàng Mai giá 15 triệu/th

CHO THUÊ XƯỞNG

10/07/2018

15 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ