Mặt bằng cho thuê Phường Phú La Quận Hà Đông


Mặt bằng cho thuê tại Quận Hà Đông giá 20 triệu/th

văn phòng hoặc mặt bằng kinh doanh

21/06/2021

20 triệu/th
62 m²

Mặt bằng cho thuê Quận Hà Đông

Giá Quận Hà Đông


Phường/xã Quận Hà Đông:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ