Mặt bằng cho thuê Huyện Thường Tín


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thường Tín giá 14 triệu/th

Nhà Xưởng mới xây chưa sử dụng 240m2 - Thường Tín

04/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thường Tín giá 50 triệu/th

xưởng sản xuất huyện thường tín

04/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thường Tín giá 50 triệu/th

xưởng sản xuất huyện thường tín

01/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thường Tín giá 14 triệu/th

Nhà Xưởng mới xây chưa sử dụng 240m2 - Thường Tín

27/04/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thường Tín giá 123.46 triệu/th

Cho thuê nhà xưởng 1200m2

24/04/2019

Mặt bằng cho thuê Huyện Thường Tín

Giá Huyện Thường Tín

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ