Mặt bằng cho thuê Huyện Quốc Oai


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 5.5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Huyện Quốc Oai 120m²

02/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 3.5 triệu/th

cho thuê kho xưởng giá rẻ

26/06/2018

3.5 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 3.5 triệu/th

Cho thuê nhà xưởng giá rẻ tại phú mãn, quốc oai

24/06/2018

3.5 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 3.5 triệu/th

cho thuê kho xưởng giá rẻ

26/05/2018

3.5 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 3.5 triệu/th

Cho thuê nhà xưởng giá rẻ tại phú mãn, quốc oai

24/05/2018

3.5 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ