Mặt bằng cho thuê Huyện Quốc Oai


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 20 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh, văn phòng 160m2 Quốc Oai

11/12/2020

20 triệu/th
160 m²

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 32.4 triệu/th

Cho thuê kho, có ngăn chống chuột, Quốc Oai,Hà Nội

09/12/2020

Mặt bằng cho thuê Huyện Quốc Oai

Giá Huyện Quốc Oai

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ