Mặt bằng cho thuê Huyện Quốc Oai


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 5 triệu/th

Cho thuê nhà làm văn phòng, tiện kinh doanh

08/02/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Láng Hòa Lạc Huyện Quốc Oai giá 50 triệu/th

mặt bằng nhà xưởng hoặc TT đào tạo XKLĐ

31/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 5 triệu/th

Cho thuê nhà làm văn phòng, tiện kinh doanh

08/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Láng Hòa Lạc Huyện Quốc Oai giá 50 triệu/th

mặt bằng nhà xưởng hoặc TT đào tạo XKLĐ

31/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 5.5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Huyện Quốc Oai 120m²

02/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 3.5 triệu/th

cho thuê kho xưởng giá rẻ

26/06/2018

3.5 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 3.5 triệu/th

Cho thuê nhà xưởng giá rẻ tại phú mãn, quốc oai

24/06/2018

3.5 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 3.5 triệu/th

cho thuê kho xưởng giá rẻ

26/05/2018

3.5 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 3.5 triệu/th

Cho thuê nhà xưởng giá rẻ tại phú mãn, quốc oai

24/05/2018

3.5 triệu/th

Mặt bằng cho thuê Huyện Quốc Oai

Giá Huyện Quốc Oai

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ