Mặt bằng cho thuê Huyện Quốc Oai


Mặt bằng cho thuê tại Đường Liên Xã Huyện Quốc Oai giá 4 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Huyện Quốc Oai 180m²

11/01/2020


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh ở CC Bamboo Garden Quốc Oai

29/10/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Quốc Oai giá 25 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Huyện Quốc Oai 520m²

28/10/2019

25 triệu/th
520 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Quốc Oai

Giá Huyện Quốc Oai

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ