Mặt bằng cho thuê Huyện Đông Anh


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 35 triệu/th

Mời thuê cả tòa nhà 7 tầng (120m2/ 1 sàn

15/07/2021

Mặt bằng cho thuê Huyện Đông Anh


Phường/xã Huyện Đông Anh:


Đường/phố Huyện Đông Anh:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ