Mặt bằng cho thuê Giá từ 5 đến dưới 10 triệu Huyện Đan Phượng


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Đan Phượng giá 7.5 triệu/th

Biệt thự 250m2 làm kho, xưởng Tân Tây Đô 250m2, HN

16/04/2022


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Đan Phượng giá 7.5 triệu/th

Biệt thự 250m2 làm kho, xưởng Tân Tây Đô 250m2, HN

05/03/2022

Mặt bằng cho thuê Huyện Đan Phượng

Giá Huyện Đan Phượng


Đường/phố Huyện Đan Phượng:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2022 DichvuBDS.vn