Mặt bằng cho thuê Giá từ 10 đến dưới 30 triệu Huyện Đan Phượng


Mặt bằng cho thuê tại Đường Quốc lộ 32 Huyện Đan Phượng giá 17 triệu/th

Cho thuê cửa hàng làm mặt bằng kd, làm văn phòng

05/03/2022


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Đan Phượng giá 10 triệu/th

cho thuê kho hoặc xưởng tại phương đình đan phương

05/03/2022

Mặt bằng cho thuê Huyện Đan Phượng

Giá Huyện Đan Phượng


Đường/phố Huyện Đan Phượng:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2022 DichvuBDS.vn