Đât sô đo 100m2 (5x20) Thu Thua Long An

Cân sang lô đât dû án Tây Nam Center Golden Land ngay tt huyên Thu Thûa, Long An. Dû án gân bênh viên, truong hoc, tt hành chánh cua huyên. Đã có sô đo, điên âm, nuoc, đuong nhua, ha tâng hoàn chinh, xây dung tu do, Dů án năm ngay măt tiên đuong 818 mo rông lên 40m. Ngay cua ngõ vê Đuc Hoa, Ců Chi hoăc Bình Chánh.
Diên tích: 5x20m
Sô đo chính chů, sang tên ngay
Hop tac voi cò đât có huê hông

Giá: 1.8 tỷ
Diện tích: 100 m²
Đ/c: Đuong sô 24, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An

Tin đã hết hạn


  Ngày 04-02-2020   Mã tin: 919805

Nhà đất bán tại Long An

Nhà đất bán Huyện Thủ Thừa

Giá Huyện Thủ Thừa

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ