Sang nhượng cửa hàng Quận Thanh Khê


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Hà Huy Tập Quận Thanh Khê giá 120 triệu

Sang nhượng tiệm trà chanh số 84 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng

29/12/2020


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Hà Huy Tập Quận Thanh Khê giá 120 triệu

Sang nhượng tiệm trà chanh số 84 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng

08/12/2020


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Hà Huy Tập Quận Thanh Khê giá 120 triệu

Sang nhượng tiệm trà chanh số 84 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng

17/11/2020

Sang nhượng cửa hàng Quận Thanh Khê

Giá Quận Thanh Khê

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ