Sang nhượng cửa hàng Quận Sơn Trà


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Triệu Việt Vương Quận Sơn Trà giá 450 triệu

Chính Chủ Cần Sang Gấp Kiot Số 6 Chợ Hà Thân Đường Triệu Việt Vương

28/08/2020


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Triệu Việt Vương Quận Sơn Trà giá 450 triệu

Chính Chủ Cần Sang Gấp Kiot Số 6 Chợ Hà Thân Đường Triệu Việt Vương

07/08/2020

Sang nhượng cửa hàng Quận Sơn Trà

Giá Quận Sơn Trà

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ