Sang nhượng cửa hàng Phường Thuận Phước Quận Hải Châu


Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 90 triệu

Sang nhượng quán gấp giá rẻ, 3/2 P.Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

23/07/2020

90 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 90 triệu

Sang nhượng quán gấp giá rẻ, 3/2 P.Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

02/07/2020

90 triệu

Sang nhượng cửa hàng Quận Hải Châu

Giá Quận Hải Châu


Phường/xã Quận Hải Châu:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ