Sang nhượng cửa hàng Quận Hải Châu


Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 40 triệu

Sang kín quán nhậu đường 30/4 , giá rẻ

29/01/2021

40 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 40 triệu

Sang kín quán nhậu đường 30/4 , giá rẻ

08/01/2021

40 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 250 triệu

Sang quán cafe cá Koi khu vực 3/2 - Hải Châu

13/11/2020

250 triệu

Sang nhượng cửa hàng Quận Hải Châu

Giá Quận Hải Châu

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ