Sang nhượng cửa hàng Quận Hải Châu


Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 350 triệu

cần sang lại quán cafe đang hoạt động tốt mặt tiền đường 30/4

24/10/2020

350 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 250 triệu

Sang quán cafe cá Koi khu vực 3/2 - Hải Châu

23/10/2020

250 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 300 triệu

Sang quán cafe cá Koi khu vực 3/2 - Hải Châu

02/10/2020

300 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 370 triệu

cần sang lại quán cafe đang hoạt động tốt mặt tiền đường 30/4

02/10/2020

370 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 12 triệu

Sang quán cafe 2 mặt tiền gần đường 2/9 trung tâm

25/08/2020

12 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 12 triệu

Sang quán cafe 2 mặt tiền gần đường 2/9 trung tâm

04/08/2020

12 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 400 triệu

Sang quán cafe cá Koi khu vực 3/2 - Hải Châu

28/07/2020

400 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 370 triệu

cần sang lại quán cafe đang hoạt động tốt mặt tiền đường 30/4

23/07/2020

370 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 90 triệu

Sang nhượng quán gấp giá rẻ, 3/2 P.Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

23/07/2020


Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 12 triệu

Sang quán cafe 2 mặt tiền gần đường 2/9 trung tâm

14/07/2020

12 triệu

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 2 tỷ

Chính chủ cần sang nhà hàng khu 2/9 - khu Hoàng Anh Gia Lai

08/07/2020

2 tỷ

Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hải Châu giá 90 triệu

Sang nhượng quán gấp giá rẻ, 3/2 P.Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

02/07/2020

Sang nhượng cửa hàng Quận Hải Châu

Giá Quận Hải Châu


Phường/xã Quận Hải Châu:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ