Phòng trọ cho thuê Đường Hoàng Hoa Thám Quận Thanh Khê


Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Hoa Thám Quận Thanh Khê giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ - 91/25 Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

16/07/2020

2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Hoa Thám Quận Thanh Khê giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ - 91/25 Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

25/06/2020

2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Hoa Thám Quận Thanh Khê giá 2.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ - 91/25 Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

04/06/2020

2.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Hoa Thám Quận Thanh Khê giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ - 91/25 Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

14/05/2020

2 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ