Phòng trọ cho thuê Đường Nguyễn Văn Thoại Quận Sơn Trà


Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Thoại Quận Sơn Trà giá 1.8 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 30m2 tại K195/08 Nguyễn Văn Thoại

27/07/2020

1.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Thoại Quận Sơn Trà giá 1.8 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 30m2 tại K195/08 Nguyễn Văn Thoại

06/07/2020

1.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Thoại Quận Sơn Trà giá 1.8 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 30m2 tại K195/08 Nguyễn Văn Thoại

15/06/2020

1.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Thoại Quận Sơn Trà giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ tại K195/08 Nguyễn Văn Thoại

09/05/2020

2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Thoại Quận Sơn Trà giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ tại K195/08 Nguyễn Văn Thoại

18/04/2020

2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê Quận Sơn Trà

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ