Phòng trọ cho thuê Đường Bùi Tá Hán Quận Ngũ Hành Sơn


Phòng trọ cho thuê tại Đường Bùi Tá Hán Quận Ngũ Hành Sơn giá 2 triệu/th

Cho thuê chỗ ở trọ kiệt H50/02 Bùi Tá Hán

01/08/2020

2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bùi Tá Hán Quận Ngũ Hành Sơn giá 2.5 triệu/th

Cho thuê nhà trọ kiệt 50/02 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ

11/07/2020

2.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê Quận Ngũ Hành Sơn

Giá Quận Ngũ Hành Sơn


Phường/xã Quận Ngũ Hành Sơn:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ