Phòng trọ cho thuê Đuờng Vũ Hữu Quận Hải Châu


Phòng trọ cho thuê tại Đuờng Vũ Hữu Quận Hải Châu giá 2.2 triệu/th

Cho Thuê Phòng Trọ Số 17 Vũ Hữu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

30/07/2020

2.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đuờng Vũ Hữu Quận Hải Châu giá 2.2 triệu/th

Cho Thuê Phòng Trọ Số 17 Vũ Hữu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

09/07/2020

2.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đuờng Vũ Hữu Quận Hải Châu giá 2.2 triệu/th

Cho Thuê Phòng Trọ Số 17 Vũ Hữu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

18/06/2020

2.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đuờng Vũ Hữu Quận Hải Châu giá 2.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ số 17 Vũ Hữu - Hải Châu

21/05/2020

2.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đuờng Vũ Hữu Quận Hải Châu giá 2.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 20m2 số 17 Vũ Hữu - Hải Châu

30/04/2020

2.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê Quận Hải Châu

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ