Phòng trọ cho thuê Đường Núi Thành Quận Hải Châu


Phòng trọ cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 2.3 triệu/th

Phòng trọ nữ tại k580/1 núi thành đà nẵng

18/06/2020

2.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 2.3 triệu/th

Phòng trọ nữ tại k580/1 núi thành đà nẵng

28/05/2020

2.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 2.7 triệu/th

Cho thuê nhà trọ số nhà 80 đường Núi Thành - Đà Nẵng

14/05/2020

2.7 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 2.3 triệu/th

Phòng trọ nữ tại k580/1 núi thành đà nẵng

07/05/2020

2.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 3 triệu/th

Cho thuê nhà trọ số nhà 80 đường Núi Thành - Đà Nẵng

23/04/2020

3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê Quận Hải Châu

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ