Phòng trọ cho thuê Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu


Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu giá 1.2 triệu/th

Cho nữ thuê phòng trọ tại 556/19b Hoàng Diệu

23/07/2020

1.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu giá 2.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 390/4 Hoàng Diệu, Đà Nẵng

06/07/2020

2.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu giá 1.5 triệu/th

Cho nữ thuê trọ tại 556/19B Hoàng Diệu

02/07/2020

1.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu giá 1.5 triệu/th

Cho nữ thuê trọ tại 556/19B Hoàng Diệu

11/06/2020

1.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu giá 1.5 triệu/th

Cho nữ thuê trọ tại 556/19B Hoàng Diệu

21/05/2020

1.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu giá 4.2 triệu/th

Phòng trọ chính chủ cho thuê dài hạn 362/7 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu

08/05/2020

4.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu giá 1.2 triệu/th

Cho nữ thuê phòng trọ tại 556/19B Hoàng Diệu

30/04/2020

1.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Diệu Quận Hải Châu giá 1.5 triệu/th

Cho nữ thuê trọ tại 556/19B Hoàng Diệu

09/04/2020

1.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê Quận Hải Châu

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ