Phòng trọ cho thuê Đường Kiều Phụng Quận Cẩm Lệ


Phòng trọ cho thuê tại Đường Kiều Phụng Quận Cẩm Lệ giá 1.2 triệu/th

Nhà Trọ cho thuê tại số nhà 81 Kiều Phụng hoà xuân gần phạm hùng

31/07/2020

1.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Kiều Phụng Quận Cẩm Lệ giá 1.2 triệu/th

Nhà Trọ cho thuê tại số nhà 81 Kiều Phụng hoà xuân gần phạm hùng

10/07/2020

1.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Kiều Phụng Quận Cẩm Lệ giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ tại số nhà 81 Kiều Phụng hòa xuân quận cẩm lệ

16/06/2020

1.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Kiều Phụng Quận Cẩm Lệ giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ tại số nhà 81 Kiều Phụng hòa xuân quận cẩm lệ

26/05/2020

1.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Kiều Phụng Quận Cẩm Lệ giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ tại số nhà 81 Kiều Phụng hòa xuân quận cẩm lệ

05/05/2020

1.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Kiều Phụng Quận Cẩm Lệ giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ tại số nhà 81 Kiều Phụng hòa xuân quận cẩm lệ

14/04/2020

1.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê Quận Cẩm Lệ

Giá Quận Cẩm Lệ


Đường/phố Quận Cẩm Lệ:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ