Bán nhà Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê


Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 4.1 tỷ

Chính chủ bán nhà K243/18 Trường Chinh, phường An Khê

19/07/2019


Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.5 tỷ

Cần bán căn nhà 3 tầng,kiệt 227/7 đường Trường Chinh,Thanh Khê,Đà Nẵng

11/07/2019

3.5 tỷ
80 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.97 tỷ

Chính chủ bán nhà đẹp địa chỉ K243/18 Trường Chinh, DTĐ 75 m2

29/06/2019

3.97 tỷ
75 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 4.1 tỷ

Chính chủ bán nhà K243/18 Trường Chinh, phường An Khê

22/06/2019


Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.5 tỷ

Cần bán căn nhà 3 tầng,kiệt 227/7 đường Trường Chinh,Thanh Khê,Đà Nẵng

19/06/2019

3.5 tỷ
80 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.97 tỷ

Chính chủ bán nhà đẹp địa chỉ K243/18 Trường Chinh, DTĐ 75 m2

06/06/2019

3.97 tỷ
75 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 4.1 tỷ

Chính chủ bán nhà K243/18 Trường Chinh, phường An Khê

31/05/2019


Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.5 tỷ

Cần bán căn nhà 3 tầng,kiệt 227/7 đường Trường Chinh,Thanh Khê,Đà Nẵng

29/05/2019

3.5 tỷ
80 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.55 tỷ

Cần bán Gấp Nhà mới Đẹp 3 Tầng Kiệt 4M 227/7 Trường Chinh

27/05/2019

3.55 tỷ
80 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 2.15 tỷ

Bán nhà kiệt 339/6 Trường Chinh Thanh Khê, 70m2

23/05/2019

2.15 tỷ
70 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.97 tỷ

Chính chủ bán nhà đẹp địa chỉ K243/18 Trường Chinh, DTĐ 75 m2

16/05/2019

3.97 tỷ
75 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.5 tỷ

Cần bán căn nhà 3 tầng,kiệt 227/7 đường Trường Chinh,Thanh Khê,Đà Nẵng

08/05/2019

3.5 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 3.55 tỷ

Cần bán Gấp Nhà mới Đẹp 3 Tầng Kiệt 4M 227/7 Trường Chinh

06/05/2019

3.55 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 4.1 tỷ

Chính chủ bán nhà K243/18 Trường Chinh, phường An Khê

06/05/2019


Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Thanh Khê giá 4.1 tỷ

Chính chủ bán nhà K243/18 Trường Chinh, phường An Khê

24/04/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ