Bán nhà Đường Ông Ích Khiêm Quận Thanh Khê


Bán nhà tại Đường Ông Ích Khiêm Quận Thanh Khê giá 3.2 tỷ

Bán 2 căn nhà 3tyr2 432/5 cạnh BigC - Chợ cồn

03/12/2022


Bán nhà tại Đường Ông Ích Khiêm Quận Thanh Khê giá 3.2 tỷ

Bán 2 căn nhà 3tyr2 432/5 cạnh BigC - Chợ cồn

03/12/2022

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn