Bán nhà Đường Lý Thái Tông Quận Thanh Khê


Nhà đất bán tại Đường Lý Thái Tông Quận Thanh Khê giá 10.27 tỷ

Nhà hót giá mtiền Lý Thái Tông bán gấp 7 hôm từ 1/5

08/07/2019

10.27 tỷ
97 m²

Nhà đất bán tại Đường Lý Thái Tông Quận Thanh Khê giá 10.27 tỷ

Nhà hót giá mtiền Lý Thái Tông bán gấp 7 hôm từ 1/5

16/06/2019

10.27 tỷ
97 m²

Nhà đất bán tại Đường Lý Thái Tông Quận Thanh Khê giá 10.27 tỷ

Nhà hót giá mtiền Lý Thái Tông bán gấp 7 hôm từ 1/5

26/05/2019

10.27 tỷ
97 m²

Nhà đất bán tại Đường Lý Thái Tông Quận Thanh Khê giá 10.27 tỷ

Nhà hót giá mtiền Lý Thái Tông bán gấp 7 hôm từ 1/5

05/05/2019

10.27 tỷ
97 m²

Nhà đất bán tại Đường Lý Thái Tông Quận Thanh Khê giá 10.27 tỷ

Nhà hót giá mtiền Lý Thái Tông bán gấp 7 hôm từ 1/5

30/04/2019

10.27 tỷ
97 m²

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ