Bán nhà Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê


Nhà đất bán tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 3.7 tỷ

Bán nhà mới xây 100% - số nhà 39/14 đường Cù Chính Lan

11/03/2019

3.7 tỷ
50 m²

Nhà đất bán tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 1.68 tỷ

Bán nhà 2 tầng 123/H70/2 đường Cù Chính Lan, Q. Thanh Khê

11/03/2019

1.68 tỷ
41 m²

Nhà đất bán tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 1.95 tỷ

Bán nhà kiệt 91/30/46 Cù Chính Lan, phường Hòa Khê, DTĐ 83M2

27/02/2019


Nhà đất bán tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 3.7 tỷ

Bán nhà mới xây 100% - số nhà 39/14 đường Cù Chính Lan

15/02/2019

3.7 tỷ
50 m²

Nhà đất bán tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 1.68 tỷ

Bán nhà 2 tầng 123/H70/2 đường Cù Chính Lan, Q. Thanh Khê

12/02/2019

1.68 tỷ
41 m²

Nhà đất bán tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 1.95 tỷ

Bán nhà kiệt 91/30/46 Cù Chính Lan, phường Hòa Khê, DTĐ 83M2

18/12/2018


Nhà đất bán tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 1.68 tỷ

Bán nhà 2 tầng 123/H70/2 đường Cù Chính Lan, Q. Thanh Khê

10/12/2018

1.68 tỷ
41 m²

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ