Bán nhà Đường Lê Lâm Quận Sơn Trà


Nhà đất bán tại Đường Lê Lâm Quận Sơn Trà giá 7.5 tỷ

Bán nhà số 01 Lê Lâm, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà

07/09/2019


Nhà đất bán tại Đường Lê Lâm Quận Sơn Trà giá 7.5 tỷ

Bán nhà số 01 Lê Lâm, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà

12/08/2019


Nhà đất bán tại Đường Lê Lâm Quận Sơn Trà giá 9 tỷ

Bán nhà số 01 Lê Lâm, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà

25/07/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ