Bán nhà Đường An Nhơn 3 Quận Sơn Trà


Nhà đất bán tại Đường An Nhơn 3 Quận Sơn Trà giá 6.15 tỷ

Bán nhà MT số 3 An Nhơn 3 Khu phố Hàn Quốc; 4 tầng ; 5PN; Giá 6,15 tỷ

23/07/2020

6.15 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Nhơn 3 Quận Sơn Trà giá 6.15 tỷ

Bán nhà MT số 3 An Nhơn 3 Khu phố Hàn Quốc; 4 tầng ; 5PN; Giá 6,15 tỷ

02/07/2020

6.15 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Nhơn 3 Quận Sơn Trà giá 6.15 tỷ

Bán nhà MT số 3 An Nhơn 3 Khu phố Hàn Quốc; 4 tầng ; 5PN; Giá 6,15 tỷ

11/06/2020

6.15 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Nhơn 3 Quận Sơn Trà giá 6.15 tỷ

Bán nhà MT số 3 An Nhơn 3 Khu phố Hàn Quốc; 4 tầng ; 5PN; Giá 6,15 tỷ

21/05/2020

6.15 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Nhơn 3 Quận Sơn Trà giá 6.15 tỷ

Bán nhà MT số 3 An Nhơn 3 Khu phố Hàn Quốc; 4 tầng ; 5PN; Giá 6,15 tỷ

30/04/2020

6.15 tỷ

Nhà đất bán Quận Sơn Trà

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ