Bán nhà Đường Hàm Tử Quận Ngũ Hành Sơn


Nhà đất bán tại Đường Hàm Tử Quận Ngũ Hành Sơn giá 13 tỷ

Bán nhà 3 tầng, 2 MT số 17 Hàm Tử, cổng chính đại học Kinh Tế,L

20/10/2018

13 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Hàm Tử Quận Ngũ Hành Sơn giá 13 tỷ

Bán nhà 3 tầng, 2 MT số 17 Hàm Tử, cổng chính đại học Kinh Tế,L

19/08/2018

13 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Hàm Tử Quận Ngũ Hành Sơn giá 13 tỷ

Bán nhà 3 tầng, 2 MT số 17 Hàm Tử, cổng chính đại học Kinh Tế,L

23/05/2018

13 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ