Bán nhà Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn


Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.2 tỷ

Bán nhà cấp 4, số 30 an thượng 15, khu vip an thượng

13/10/2018

4.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.2 tỷ

Bán nhà cấp 4 địa chỉ số 30 đường An Thượng 15

22/08/2018

4.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.1 tỷ

Bán nhà số 30 an thượng 15, khu phố tây an thượng

21/08/2018

4.1 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.23 tỷ

Bán nhà cấp 4 số 30 an thượng 15, ngũ hành sơn, đà nẵng

14/08/2018

4.23 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.23 tỷ

Bán căn nhà cấp 4 số 30 An Thượng 15, giá chính chủ

14/08/2018

4.23 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.2 tỷ

Bán nhà cấp 4, số 30 an thượng 15, khu vip an thượng

13/08/2018

4.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.2 tỷ

Bán nhà cấp @@ số 30 an thượng 15, @@ngũ hành sơn, đà nẵng

29/06/2018

4.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.2 tỷ

Bán nhà cấp 4 địa chỉ số 30 đường An Thượng 15

22/06/2018

4.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.23 tỷ

Bán căn nhà cấp 4 số 30 An Thượng 15, giá chính chủ

14/06/2018

4.23 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.23 tỷ

Bán nhà cấp 4 số 30 an thượng 15, ngũ hành sơn, đà nẵng

12/06/2018

4.23 tỷ

Nhà đất bán tại Đường An Thượng 1 Quận Ngũ Hành Sơn giá 4.25 tỷ

Nhà bán số 30 An Thượng 15, Ngũ Hành Sơn

10/06/2018

4.25 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ