Bán nhà Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 6.45 tỷ

Bán nhà hẻm ô tô K640/5 Trưng Nữ Vương, khu Quân Đội; Giá 6,45 tỷ

13/08/2020

6.45 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 6.45 tỷ

Bán nhà hẻm ô tô K640/5 Trưng Nữ Vương, khu Quân Đội; Giá 6,45 tỷ

23/07/2020

6.45 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 1.75 tỷ

Cần bán nhà kiệt 448/81/13 Trưng Nữ Vương. 43m2

08/07/2020

1.75 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 6.45 tỷ

Bán nhà hẻm ô tô K640/5 Trưng Nữ Vương, khu Quân Đội; Giá 6,45 tỷ

02/07/2020

6.45 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 2.65 tỷ

Bán nhà kiệt 448/x Trưng Nữ Vương

29/06/2020

2.65 tỷ
74 m²

Nhà đất bán tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 6.45 tỷ

Bán nhà hẻm ô tô K640/5 Trưng Nữ Vương, khu Quân Đội; Giá 6,45 tỷ

11/06/2020

6.45 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 6.45 tỷ

Bán nhà hẻm ô tô K640/5 Trưng Nữ Vương, khu Quân Đội; Giá 6,45 tỷ

21/05/2020

6.45 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 6.45 tỷ

Bán nhà hẻm ô tô K640/5 Trưng Nữ Vương, khu Quân Đội; Giá 6,45 tỷ

30/04/2020

6.45 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ