Bán nhà Đường Triệu Nữ Vương Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Triệu Nữ Vương Quận Hải Châu giá 1.7 tỷ

Bán nhanh nhà 2 tầng kiệt 14/11 Triệu Nữ Vương. Kiệt thông chợ Cồn

06/11/2018

1.7 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Triệu Nữ Vương Quận Hải Châu giá 1.7 tỷ

Bán nhanh nhà 2 tầng kiệt 14/11 Triệu Nữ Vương. Kiệt thông chợ Cồn

05/09/2018

1.7 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Triệu Nữ Vương Quận Hải Châu giá 1.7 tỷ

Bán nhanh nhà 2 tầng kiệt 14/11 Triệu Nữ Vương. Kiệt thông chợ Cồn

04/07/2018

1.7 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ