Bán nhà Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 20 tỷ

Bán nhà tặng đất đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

23/07/2020

20 tỷ
430 m²

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 21 tỷ

Bán đất tặng nhà 2 tầng đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

23/07/2020

21 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 21 tỷ

Bán đất tặng nhà 2 tầng đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

02/07/2020

21 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 20 tỷ

Bán nhà tặng đất đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

02/07/2020

20 tỷ
430 m²

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 20 tỷ

Bán nhà tặng đất đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

10/06/2020

20 tỷ
430 m²

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 21 tỷ

Bán đất tặng nhà 2 tầng đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

10/06/2020

21 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 20 tỷ

Bán nhà tặng đất đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

20/05/2020

20 tỷ
430 m²

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 21 tỷ

Bán đất tặng nhà 2 tầng đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

20/05/2020

21 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 21 tỷ

Bán đất tặng nhà 2 tầng đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

29/04/2020

21 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu giá 20 tỷ

Bán nhà tặng đất đường Phan Đăng Lưu sát 2/9

29/04/2020

20 tỷ
430 m²

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ