Bán nhà Đường Ông Ích Khiêm Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Ông Ích Khiêm Quận Hải Châu giá 4.3 tỷ

Bán nhà cấp 4 (kiệt ô tô) số K18 đường Ông Ích Khiêm

23/06/2020

4.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Ông Ích Khiêm Quận Hải Châu giá 4.3 tỷ

Bán nhà cấp 4 (kiệt ô tô) số K18 đường Ông Ích Khiêm

02/06/2020

4.3 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ