Bán nhà Đường Nguyễn Tri Phương Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tri Phương Quận Hải Châu giá 5.7 tỷ

Bán nhà 3 tầng MT Nguyễn Xuân Ôn , KDc số 1 Nguyễn Tri Phương

26/12/2018

5.7 tỷ
95 m²

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tri Phương Quận Hải Châu giá 6.35 tỷ

Bán nhà 2 tầng MT Vũ Hữu, KDc số 1 Nguyễn Tri Phương, Hải Châu Đà Nẵng

26/12/2018

6.35 tỷ
96 m²

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tri Phương Quận Hải Châu giá 5.7 tỷ

Bán nhà 3 tầng MT Nguyễn Xuân Ôn , KDc số 1 Nguyễn Tri Phương

26/10/2018

5.7 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tri Phương Quận Hải Châu giá 6.35 tỷ

Bán nhà 2 tầng MT Vũ Hữu, KDc số 1 Nguyễn Tri Phương, Hải Châu Đà Nẵng

26/10/2018

6.35 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tri Phương Quận Hải Châu giá 6.35 tỷ

Bán nhà 2 tầng MT Vũ Hữu, KDc số 1 Nguyễn Tri Phương, Hải Châu Đà Nẵng

20/08/2018

6.35 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tri Phương Quận Hải Châu giá 5.7 tỷ

Bán nhà 3 tầng MT Nguyễn Xuân Ôn , KDc số 1 Nguyễn Tri Phương

20/08/2018

5.7 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ