Bán nhà Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP

06/01/2019

3.3 tỷ
50 m²

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt 17 Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP

17/12/2018

3.2 tỷ
50 m²

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; 3 tầng 3,2 tỷ

27/10/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt 17 Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; Nhà 3 tầng g

27/10/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; 3 tầng 3,3 tỷ

27/10/2018

3.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP;

24/10/2018

3.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP

24/10/2018

3.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; Nhà 3 tầng giá

16/10/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt 17 Nguyễn Tất Thành sát 3/2

08/10/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt 17 Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP

04/10/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP

23/09/2018

3.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; Nhà 3 tầng giá

10/09/2018

3.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; 3 tầng 3,2 tỷ

28/08/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; 3 tầng 3,2 tỷ

26/08/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; 3 tầng 3,3 tỷ

24/08/2018

3.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP

23/08/2018

3.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.3 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP;

23/08/2018

3.3 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt 17 Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; Nhà 3 tầng g

14/08/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; Nhà 3 tầng giá

09/08/2018

3.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Tất Thành Quận Hải Châu giá 3.2 tỷ

Bán nhà mới đẹp kiệt Nguyễn Tất Thành sát 3/2 khu VIP; 3 tầng 3,2 tỷ

27/07/2018

3.2 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ