Bán nhà Đường Lý Nhân Tông Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Lý Nhân Tông Quận Hải Châu giá 7 tỷ

Bán nhà số 52 Lý Nhân Tông, Hòa Cường Bắc, Hải Châu

04/11/2018

7 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Lý Nhân Tông Quận Hải Châu giá 7 tỷ

Bán nhà số 52 Lý Nhân Tông, Hòa Cường Bắc, Hải Châu

04/09/2018

7 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Lý Nhân Tông Quận Hải Châu giá 7 tỷ

Bán nhà số 52 Lý Nhân Tông, Hòa Cường Bắc, Hải Châu

05/07/2018

7 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ