Bán nhà Đường Hải Hồ Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Hải Hồ Quận Hải Châu giá 6.8 tỷ

Chính chủ bán nhà kiệt ô tô K96/25 Hải Hồ, phường Thanh Bình

20/06/2019


Nhà đất bán tại Đường Hải Hồ Quận Hải Châu giá 6.8 tỷ

Chính chủ bán nhà kiệt ô tô K96/25 Hải Hồ, phường Thanh Bình

29/05/2019


Nhà đất bán tại Đường Hải Hồ Quận Hải Châu giá 7.5 tỷ

Chính chủ bán nhà kiệt ô tô K96/25 Hải Hồ, phường Thanh Bình

06/05/2019


Nhà đất bán tại Đường Hải Hồ Quận Hải Châu giá 7.5 tỷ

Chính chủ bán nhà kiệt ô tô K96/25 Hải Hồ, phường Thanh Bình

24/04/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ