Bán nhà Đường Dương Bá Trạc Quận Hải Châu


Nhà đất bán tại Đường Dương Bá Trạc Quận Hải Châu giá 6.2 tỷ

Nhà bán. MT đường Dương Bá Trạc. T/P Đà nẵng

17/07/2020

6.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Dương Bá Trạc Quận Hải Châu giá 6.2 tỷ

Nhà bán. MT đường Dương Bá Trạc. T/P Đà nẵng

26/06/2020

6.2 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Dương Bá Trạc Quận Hải Châu giá 6.2 tỷ

Nhà bán. MT đường Dương Bá Trạc. T/P Đà nẵng

30/05/2020

6.2 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ