Bán nhà Đường Trường Chinh Quận Cẩm Lệ


Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Cẩm Lệ giá 2.35 tỷ

Bán nhà 2 tầng số 76/7 trường chinh - ĐN

08/08/2020

2.35 tỷ
180 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Cẩm Lệ giá 2.35 tỷ

Bán nhà 2 tầng số 76/7 trường chinh - ĐN

18/07/2020

2.35 tỷ
180 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Cẩm Lệ giá 2.35 tỷ

Bán nhà 2 tầng số 76/7 trường chinh - ĐN

27/06/2020

2.35 tỷ
180 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Cẩm Lệ giá 2.35 tỷ

Bán nhà 2 tầng số 76/7 trường chinh - ĐN

06/06/2020

2.35 tỷ
180 m²

Nhà đất bán tại Đường Trường Chinh Quận Cẩm Lệ giá 2.35 tỷ

Bán nhà 2 tầng số 76/7 trường chinh - ĐN

16/05/2020

2.35 tỷ
180 m²

Nhà đất bán Quận Cẩm Lệ


Phường/xã Quận Cẩm Lệ:


Đường/phố Quận Cẩm Lệ:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ