Bán nhà Đường Trịnh Đình Thảo Quận Cẩm Lệ


Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận Cẩm Lệ giá 10.8 tỷ

ĐẤT XVN-Tỉnh Nhà Trịnh Đình Thảo-Đất 154 2/9. đất 2mt 30/4

08/07/2019

10.8 tỷ
123 m²

Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận Cẩm Lệ giá 10.8 tỷ

ĐẤT XVN-Tỉnh Nhà Trịnh Đình Thảo-Đất 154 2/9. đất 2mt 30/4

17/06/2019

10.8 tỷ
123 m²

Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận Cẩm Lệ giá 10.8 tỷ

ĐẤT XVN-Tỉnh Nhà Trịnh Đình Thảo-Đất 154 2/9. đất 2mt 30/4

27/05/2019

10.8 tỷ
123 m²

Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận Cẩm Lệ giá 10.8 tỷ

ĐẤT XVN-Tỉnh Nhà Trịnh Đình Thảo-Đất 154 2/9. đất 2mt 30/4

06/05/2019

10.8 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ