Bán nhà Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ


Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 1.85 tỷ

Bán Nhà kiệt K51/26 Tôn Đản -Hòa An - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

03/08/2020

1.85 tỷ
76 m²

Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 1.7 tỷ

Cần Bán Nhà hay Trao Đổi nhà K356/18/09 Tôn Đản – P.Hòa An – Q.Cẩm Lệ

01/08/2020


Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 1.85 tỷ

Bán Nhà kiệt K51/26 Tôn Đản -Hòa An - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

13/07/2020

1.85 tỷ
76 m²

Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 1.7 tỷ

Cần Bán Nhà hay Trao Đổi nhà K356/18/09 Tôn Đản – P.Hòa An – Q.Cẩm Lệ

11/07/2020


Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 1.7 tỷ

Cần Bán Nhà hay Trao Đổi nhà K356/18/09 Tôn Đản – P.Hòa An – Q.Cẩm Lệ

20/06/2020


Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 1.7 tỷ

Cần Bán Nhà hay Trao Đổi nhà K356/18/09 Tôn Đản – P.Hòa An – Q.Cẩm Lệ

30/05/2020


Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 1.7 tỷ

Cần Bán Nhà hay Trao Đổi nhà K356/18/09 Tôn Đản – P.Hòa An – Q.Cẩm Lệ

09/05/2020


Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 2 tỷ

Cần Bán Nhà hay Trao Đổi nhà K356/18/09 Tôn Đản

07/05/2020

2 tỷ
102 m²

Nhà đất bán tại Đường Tôn Đản Quận Cẩm Lệ giá 2 tỷ

Cần Bán Nhà hay Trao Đổi nhà K356/18/09 Tôn Đản

16/04/2020

2 tỷ
102 m²

Nhà đất bán Quận Cẩm Lệ


Phường/xã Quận Cẩm Lệ:


Đường/phố Quận Cẩm Lệ:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ