Nhà cho thuê Đường Ông Ích Khiêm Quận Thanh Khê


Nhà cho thuê tại Đường Ông Ích Khiêm Quận Thanh Khê giá 3 triệu/th

Cho thuê nhà kiệt 424/9/38 Ông Ích Khiêm, phường Vĩnh Trung

06/08/2019


Nhà cho thuê tại Đường Ông Ích Khiêm Quận Thanh Khê giá 2.5 triệu/th

Cho thuê nhà kiệt 424/9/40 Ông Ích Khiêm, phường Vĩnh Trung

27/07/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ