Nhà cho thuê Đường Hải Phòng Quận Thanh Khê


Nhà cho thuê tại Đường Hải Phòng Quận Thanh Khê giá 5.5 triệu/th

Nhà cho thuê nguyên căn K395/6 Hải Phòng

30/07/2020

5.5 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Hải Phòng Quận Thanh Khê giá 5.5 triệu/th

Nhà cho thuê nguyên căn K395/6 Hải Phòng

09/07/2020

5.5 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Hải Phòng Quận Thanh Khê giá 5 triệu/th

Nhà cho thuê nguyên căn K395/6 Hải Phòng

18/06/2020

5 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Hải Phòng Quận Thanh Khê giá 5.5 triệu/th

Nhà cho thuê nguyên căn K395/6 Hải Phòng

28/05/2020

5.5 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Hải Phòng Quận Thanh Khê giá 5.5 triệu/th

Nhà cho thuê nguyên căn K395/6 Hải Phòng

07/05/2020

5.5 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ