Nhà cho thuê Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê


Nhà cho thuê tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 8 triệu/th

Cho thuê nhà 2T, đường 3m75 lề 2m, 48/28 Cù Chính Lan

11/07/2019

8 triệu/th
40 m²

Nhà cho thuê tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 8 triệu/th

Cho thuê nhà 2T, đường 3m75 lề 2m, 48/28 Cù Chính Lan

20/06/2019

8 triệu/th
40 m²

Nhà cho thuê tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 8 triệu/th

Cho thuê nhà 2T, đường 3m75 lề 2m, 48/28 Cù Chính Lan

30/05/2019

8 triệu/th
40 m²

Nhà cho thuê tại Đường Cù Chính Lan Quận Thanh Khê giá 8 triệu/th

Cho thuê nhà 2T, đường 3m75 lề 2m, 48/28 Cù Chính Lan

09/05/2019

8 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ