Nhà cho thuê Đường Phú Xuân 2 Quận Liên Chiểu


Nhà cho thuê tại Đường Phú Xuân 2 Quận Liên Chiểu giá 5 triệu/th

Cho hộ gia đình thuê căn số 8 đường phú xuân 2

29/05/2020

5 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Phú Xuân 2 Quận Liên Chiểu giá 5 triệu/th

Cho hộ gia đình thuê căn số 8 đường phú xuân 2

08/05/2020

5 triệu/th

Nhà cho thuê Quận Liên Chiểu


Phường/xã Quận Liên Chiểu:


Đường/phố Quận Liên Chiểu:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ