Nhà cho thuê Phường Hòa Thuận Đông Quận Hải Châu


Nhà cho thuê tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 11 triệu/th

Cho thuê nhà 233/33 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông

07/12/2018


Nhà cho thuê tại Đường Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu giá 11 triệu/th

Cho thuê nhà 233/33 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông

05/10/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ