Nhà cho thuê Đường Núi Thành Quận Hải Châu


Nhà cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 5 triệu/th

Cho thuê nhà hẻm 19/17 Núi Thành - Hải CHâu Gác lỡ 5 tiệu

27/07/2020

5 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 5 triệu/th

Cho thuê nhà nguyên căn kiệt 134/xx Núi Thành, Đà Nẵng

14/07/2020

5 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 5 triệu/th

Cho thuê nhà hẻm 19/17 Núi Thành - Hải CHâu Gác lỡ 5 tiệu

06/07/2020

5 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ