Nhà cho thuê Đường Nguyễn Thi Quận Hải Châu


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Thi Quận Hải Châu giá 70 triệu/th

Cho thuê nhà Nguyễn Thiện Thuật gần đường 2/9

27/09/2019

70 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Thi Quận Hải Châu giá 70 triệu/th

Cho thuê nhà Nguyễn Thiện Thuật gần đường 2/9

19/07/2019

70 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ